MUCOCENTRUM

Mucocentrum

In België zijn er in 7 grote ziekenhuizen mucoviscidose referentie centra opgericht. In zo’n centrum werkt een team van kinderlongartsen, kindermaagdarmspecialisten, psychologen, diëtisten, kinesisten, verpleegkundigen en sociale werkers samen voor een optimale zorg van patiënt en familie. Onderzoek heeft aangetoond dat patiënten die in zo’n centrum gevolgd worden, algemeen een betere longfunctie en voedingstoestand hebben.

Nationaal wordt er ook een Mucoviscidoseregister bijgehouden, een gegevensbestand dat erop gericht is de bestaande behandelingen te evalueren en zo mogelijk te verbeteren.

De referentiecentra werken nauw samen met uw vertrouwde huis- of kinderarts, zodat je voor dagelijkse problemen in je buurt terechtkan en de ziekte van je kind toch opgevolgd wordt door specialisten ter zake.

Tekst : Dr. Matthijs