STEUN MUCO

Giften en sponsoring

In het boek ‘Connected!’ (2010), over de impact van sociale netwerken, de evolutie van samenwerken, enz., schrijven Christakis en Fowler onder meer hoe we onbewust geleid worden door mensen om ons heen (zoals een school vissen). Ze dragen uit dat sociale netwerken ten grondslag liggen aan bijna elke aspect van ons leven. De directe en indirecte relaties zijn van grote invloed op onze leefstijl, onze kansen en mogelijkheden.

Ze stellen verder nog dat een sociaal netwerk een verzameling mensen is die op een specifieke manier met elkaar verbonden zijn. De banden en patronen erin stellen mensen in staat dingen te doen die een losse verzameling individuen niet zou kunnen.

Sociale netwerken hebben ook een herinnering aan hun structuur. Ze blijven intact, ook al komen en gaan er mensen. Ze vormen ons. We worden emotioneel besmet. Omringd worden met positieve, gelukkige mensen vergroot de eigen kans op geluk.

Hoe we verbonden zijn en zicht krijgen op de verbondenheid, is volgens hen essentieel.

Hierbij wensen we dan ook van harte onze waardering en dank uit te spreken voor jullie bereidwilligheid en verbondenheid met het gekwetste of kwetsbare kind.

Er zijn veel mensen die een gift doen voor Mucoviscidose. Dankzij deze giften kunnen Mucoviscidose patiënten geholpen worden. Sinds 1 januari 2011 kunnen bedragen van minimaal 40 euro fiscaal afgetrokken worden.
Hiervoor krijgt u een fiscaal attest.

Om een gerichte éénmalige gift te storten, kunt u een bedrag naar keuze doneren op rekeningnummer
BE45 7464.0371.8189. Vergeet daarbij niet duidelijk onze gegevens te vermelden:

Naam : Muco – afdeling Roeselare
Adres : Weidestraat 31 – 8800 Roeselare
Rekeningnummer : BE45 7464.0371.8189
Mededeling : gift

Alvast heel veel dank!